Nyt om beroligende og sovemedicin
 

1.januar 2008 ændrer lægerne i Frederiksværk-Hundested efter fælles aftale procedurer omkring genudskrivelse af afhængighedsskabende medicin som benzodiazepiner og cyklopyrroloner (sovemedicin) med henblik på at nedbringe forbruget.
Faktisk er forbruget i Halsnæs kommune faldet med over 2/3 siden de ændrede procedurer.
 

I januar 2012 er reglerne om kørekort og sove/smertestillende medicin strammet betydeligt.

Kort kan siges, at alle hurtigt virkende (ikke depot), stærke smertestillende samt flere sove- og beroligende piller
medfører, at man ikke må køre bil og ikke får fornyet sit kørekort.
Se reglerne her (til aller sidst i den lange vejledning).

Hvorfor disse ændringer?

Dels for at  leve op til Sundhedsstyrelsens cirkulære fra sommeren 2007 hvor det atter indskærpes, at beroligende/afslappende medicin højst bør benyttes i 4 uger, og sovemedicin højst i 1-2 uger.

Dels for at begrænse unødvendigt brug af vanedannende medicin, idet der er betydelige bivirkninger ved stofferne, og at den virkning de har i starten med tiden aftager.

Problemer med vanedannende medicin
Man kan på få uger blive både fysisk og psykisk afhængig af medicinen, samtidig med at stofferne har mange bivirkninger.

Fysisk afhængighed skyldes, at kroppen vender sig til medicinen. Man kan derfor få behov for mere medicin for at opleve samme virkning.

Psykisk afhængighed er en indre trang efter medicinen på samme måde som ved rygning.

Sovemedicin og beroligende medicin løser ikke problemer, men giver kun en kortvarig lindring.

De symptomer som medicinen egentlig skulle dæmpe kan blive forstærket i forbindelse med ophør.

Man er de seneste år blevet mere opmærksomme på problemerne i forbindelse med fast forbrug af disse stoffer. Blandt andet skal der nu oplyses om forbrug af disse lægemidler i forbindelse med kørekortsfornyelse, da forbruget udgør en potentiel fare ved bilkørsel på linie med alkohol.

Hyppige bivirkninger:

Svimmelhed og døsighed der udover at give ubehag også øger risiko for faldulykker.

Koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, forvirring, falsk demens.

Abstinenser i form af svedeture, angst, uro, søvnforstyrrelser

Nedsat kontrol over kroppen, som gør det farligt at køre bil

Medicinen har en påvirkning af tænkningen, således at mange først kan erkende, at de har haft bivirkninger efter ophør med den vanedannende medicin.

Lægernes indsats overfor den vanedannende medicin

Som andre steder i landet, hvor forbruget af den vanedannende medicin er nedsat betydeligt, vil lægerne i vores kommune:

  1. kun give recept på vanedannende medicin efter personlig kontakt hos lægen.
  2. der bliver fremover højst udskrevet vanedannende medicin til 1 måned ad gangen.
  3. behovet for fortsat behandling med den vanedannende medicin genvurderes ved enhver genudskrivelse, og hjælp til aftrapning tilbydes.

Nedtrapning

Når man skal ophøre den vanedannende medicin bør det gøres ved nedtrapning, således at man undgår svære abstinenssymptomer. Nedtrapning foregår i et samarbejde mellem patient og egen læge. Varigheden af nedtrapningen er afhængig af hvor længe man har taget medicinen.

Ved et forbrug på mellem 4 og 6 uger kan nedtrapningen foregå over få dage.

Ved et længerevarende forbrug vil nedtrapningen oftest foregå ganske langsomt.

Det er nødvendigt med tålmodighed og væsentligt at få støtte og opbakning til at gennemføre nedtrapningen. Din læge kan støtte dig og give dig gode råd, men det er også vigtigt med opbakning fra din familie og dine venner.

Er du i tvivl

- så spørg din læge!

Hvis du vil vide mere

- så er der gode råd at hente på

www.benzoinfo.dk

www.medicinmedfornuft.dk

www.benzo.dk

og på benzorådgivningen på telefon 70262510