Om klinikken

"Lægehuset på Strandvejen" er navnet på videreførelsen af "Lægerne Strandvejen 83 i/s" i Hundested. 1. juli 2020 overtog speciallæge i almen medicin, Marianne Puge, efter 16 år i kompagniskab, klinikken da praksiskompagnon Michael Bjarnhof gik på pension.


Klinikken videreføres som 2-lægepraksis, idet der ansættes læge(r) i den ledige praksisandel. Der er 3 faste sygeplejersker ansat i klinikken.

Der er omkring 3150 patienter tilmeldt klinikken, som fungerer under overenskomst mellem de praktiserende lægers organisation PLO og det offentlige. Der er for tiden lukket for tilgang af nye patienter.

Marianne har siden 2015 været valgt ind i PLOs regionale bestyrelse, og er p.t. næstformand i PLO Hovedstaden. De primære interesseområder har været optimering tværsektorielle samarbejde.

Det faglige selskab for specialet Almen Medicin - DSAM- har udarbejdet vigtige pejlemærker for faget. Disse tilslutter vi os:
https://www.dsam.dk/files/5/plakat_a4_pejlemaerke_final.pdf

Om ventetider

Hvorfor har vi ventetid?
Vi har ingen ventetid for akutte henvendelser!

Vores ikke akutte ventetid er varierende fra læge til læge. Vores dygtige uddannelseslæger har ofte kortere ventetid.

Jamen alligevel. Så mange patienter er der vel ikke i Hundested?
Behovet for / kravet om flere lægeydelser er kraftigt voksende. Især er der et stort og voksende krav om forebyggende undersøgelser af raske samt stigende krav til dokumentation, attester mm. Vi har i klinikken over dobbelt så mange konsultationer om ugen som da Michael startede i 1994 siden. Patientantallet er næsten det samme. Og vi synes jo stadig kun der skal een patient ind ad gangen 😉

Hvordan kan det blive bedre?
Patienterne bliver nødt til at vide at lægetid ikke er en uendelig resourse. Den tid, den ene får, kan en anden ikke få. Man må også som patient prioritere. Mange ting kunne godt ses an uden fare for nogens helbred (vi KAN alligevel ikke kurere forkølelser!). Er man utryg, skal man selvfølgelig ringe og tale med læge mellem 8 og 9 - eller med sygeplejerskerne på telefontiderne resten af dagen. Mange ting kan de godt vurdere telefonisk.

HUSK:
Det er ikke sygeplejersken skyld at der er ventetid! Ved at skælde hende ud bliver tingene bare mere sure. De går ikke hurtigere. Der venter også en på den anden linje mens der skældes ud   (;o.CGM 2020 ©​ | All Rights Reserved